Co to jest pożyczka społecznościowa?

Postępująca technologia uczyniła świat jedną wielką siecią internetową – każdy może kupić teraz produkt czy usługę od osoby znajdującej się w innym mieście czy kraju, ludzie kontaktują się poprzez media społecznościowe, portale, fora. To sprawiło, że coraz większą popularnością cieszy się tzw. pożyczka społecznościowa, która właśnie, między innymi, funkcjonuje w wirtualnym świecie.

Pożyczka sąsiedzka wersja 2.0.

Pożyczka społecznościowa to nic innego, jak prywatna pożyczka między dwoma osobami. Dawniej to była taka pożyczka sąsiedzka – ktoś ma pieniądze i pożycza je bliskiej osobie czy znajomemu, który jest w potrzebie. Warunki są ustalane indywidualnie, osoba pożyczająca zarabia na tym poprzez narzucenie odsetek czy prowizji. Teraz kontakty sąsiedzkiej zamierają, ale życie społeczne przenosi się do Internetu. Właśnie tam odżywa pożyczka sąsiedzka w wersji dostosowanej do wirtualnego świata, jako pożyczka społecznościowa inaczej zwana social lending czy pożyczka peer to peer (użytkownik do użytkownika, P2P.  Łączy ona ze sobą osobę szukającą pieniędzy z osobą mającą ich nadmiar. Odbywa się to na specjalnych portalach, gdzie wystawiane są oferty pożyczkodawców i pożyczkobiorców. Portali jest trochę na rynku, każdy ma inną ofertę. Różni je opłata za założenie konta na portalu, opłata za prowadzenie konta, opłaty serwisowe, oprocentowanie i prowizja pożyczek. Niektóre portale działają jak aukcje internetowe – łączą najlepsze oferty, przykładowo: ktoś, kto szuka pożyczki na daną kwotę, uzyska ją od osoby, która oferuje najmniejsze oprocentowanie spośród wszystkich ofert.

Zalety pożyczki społecznościowej

Jakie są zalety pożyczania od sąsiada z sieci www? Przede wszystkim elastyczność warunków. Wszystko zależy od dogadania się z pożyczkodawcą. Obie strony ustalają warunki, nikt im nie narzuca terminu spłaty czy limitu kredytu. Łatwo jest uzyskać taką pożyczkę – wystarczy znaleźć chętnego do jej udzielenia. Transakcja może być zawarta szybko. Pożyczkobiorca może w ten sposób sfinansować dowolny cel. Kwoty są czasem niewielkie, a czasem spore – zależnie czy to przedsiębiorca czy osoba fizyczna proponuje pożyczkę. Jeśli chodzi o koszty, to pożyczki społecznościowe mogą być tańsze od chwilówek czy kredytów z banku – wszystko zależy do tego, jaka oferta się trafi. Jest tu także mniej formalności związanych z uzyskaniem pożyczki.

Wady pożyczki społecznościowej

Pożyczka społecznościowa to dogodna i szybka forma otrzymania środków finansowych, ale nie pozbawiona wad. Uzyskanie pożyczki jest ograniczone ofertami jej udzielenia. Może się zdarzyć, że nie znajdziemy na portalu interesującej nas oferty. Tymczasem firma pożyczkowa udzieli nam pożyczki o żądanym limicie i okresie spłaty, jeśli tylko pozytywnie rozpatrzony zostanie nasz wniosek. Niektórzy konsumenci mogą obawiać się pożyczania od innych osób i mieć większe zaufanie do banków czy instytucji parabankowych. To już indywidualna kwestia, ale z pewnością mająca duży wpływ na mniejszą popularność pożyczek społecznościowych w stosunku do np. chwilówek online.

Zaszufladkowano do kategorii pogodnefinanse | Dodaj komentarz

Polskim firmom grozi kryzys kadrowy

Polski rynek pracy zmienił się w ostatnim czasie diametralnie. Mówi się, że obecnie jest to rynek pracownika, nie pracodawcy. Co to oznacza? Że pracy jest dużo, więc tworzą się naturalne warunki konkurencyjności. Potencjalny pracownik to zauważa i staje się bardziej wymagający, a firma musi się mocniej postarać, żeby go zachęcić do pracy.

Niekontrolowane odejścia z pracy

Wcześniej było to absolutnie nie do pomyślenia. Przypadki nagłych odejść z pracy zdarzały się niezwykle rzadko albo tylko w filmach. W normalnej rzeczywistości osoby, które miały już dość dotychczasowego zatrudnienia, najpierw znajdowały lepszą posadę, a dopiero potem rzucały poprzednią. Ten brak spontaniczności wiązał się z obawą o znalezienie innej pracy.

Teraz wiele się zmieniło i każdy wie, że praca jest. Wszędzie słyszymy, że firmy cierpią na niedobór pracowników. Dlatego też łatwiej jest rzucić posadę i zwyczajnie, spektakularnie wyjść albo zadzwonić rano do szefa z taką właśnie rewelacyjną informacją. To może wyglądać jak żart, ale dla wielu pracodawców takie nagłe odejścia z pracy dalekie są kabaretu, zwłaszcza w zakładach, gdzie najważniejsze jest utrzymanie ciągłości działania, np. produkcji.

Według najnowszych badań firmy doradczej KPMG w 2018 roku ilość takich nagłych odejść z pracy wzrosła aż trzykrotnie. Dziś nawet 8 na 10 firm zgłasza, że boryka się z takim właśnie problemem.

Problem z pozyskaniem pracowników

Takie częste odejścia wymuszają na pracodawcach ciągłe uruchamianie procedur rekrutacyjnych, a to przecież generuje dodatkowe koszty, zwłaszcza w przypadkach, kiedy pozyskanie nowych kadr zleca się firmie zewnętrznej.

Sama rekrutacja też nie zawsze przynosi oczekiwane skutki, bowiem słaba oferta nie jest w stanie przyciągnąć chętnych. Oczywiście są wyjątki, przede wszystkim w tych rejonach kraju, gdzie o zatrudnienie jest trudno. Ale i tam zmienia się rynek pracy i pojawia się coraz więcej możliwości, ponieważ biznes chętnie inwestuje w biedniejszych rejonach Polski ze względu na niższe koszty.

Oferta za którą nie stoją wysokie zarobki musi zachęcać w inny sposób. Pakiet medyczny i karnety sportowe to już przeżytek i w zasadzie standard, tu trzeba czegoś więcej. Pracodawcy chcący zaistnieć na rynku pracy prześcigają się w systemach premiowych, świadczeniach socjalnych i dodatkowych benefitach. Są darmowe żłobki i przedszkola, festyny pracownicze, bezpłatne szkolenia, stołówki, paczki itd. Tam gdzie specyfika pracy pozwala, wprowadza się elastyczny czas pracy oraz możliwość wykonywania części obowiązków zdalnie z domu.

Te ostatnie przywileje mają na celu zmotywowanie specjalistów w danych dziedzinach, bo takich pracowników najtrudniej jest znaleźć. Problem jest w branży IT, nowych mediach, energetyce, firmach zajmujących się innowacyjnymi technologiami czy w budownictwie, przy czym mowa tu o kadrze wysoko wyspecjalizowanej. Aby skusić inżyniera w danej dziedzinie do pracy w swojej firmie, trzeba niestety połączyć oba istotne czynniki, tj. wysokie wynagrodzenie oraz dużo, ciekawych dodatków oraz udogodnień. Podstawą są także komfortowe warunki pracy.

Nowe sposoby na pozyskanie pracowników

Są one oczywiście zależne od profilu działania firmy, ale trzeba przyznać, że pracodawcy są coraz bardziej kreatywni. Część z nich korzysta z pomocy head hunterów. To niby nic nowego, ale teraz jest to bardzo popularna metoda, która daje wymierne efekty. Tu praca szuka odpowiedniej osoby, a nie odwrotnie. I to head hunter ma za zadanie przyciągnąć pracownika do pracy w firmie.

Część firm stosuje też system polecający. Polega na tym, że zachęca się obecnych pracowników do zwerbowania kogoś z rodziny lub z kręgu przyjaciół. To pozwala na większe związanie pracownika z firmą, która dała pracę komuś bliskiemu oraz większe identyfikowanie się z potrzebami organizacji. Co ciekawe, coraz więcej firm płaci swoim pracownikom określoną kwotę za ściągnięcie nowej siły roboczej, zdarza się, że nawet 1000-1500 zł za osobę.

Zaszufladkowano do kategorii pogodnefinanse | Dodaj komentarz

Lista ostrzeżeń KNF

Komisja Nadzoru Finansowego to organ administracji publicznej powołany w 2006 roku na mocy Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Tworzy ją przewodniczący, dwóch zastępców i pięciu członków. Generowana przez KNF lista ostrzeżeń zawiadamia o podmiotach finansowych podejrzanych o popełnienie przestępstwa.

Najważniejsze kompetencje KNF

  •         podejmowanie działań mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego,
  •         podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych,
  •         podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi i poprawie konkurencyjności rynku finansowego,
  •         uczestnictwo w przygotowywaniu projektów prawnych tworzonych w celu nadzorowania rynku finansowego,
  •         stwarzanie możliwości do polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów, które mogą pojawić się pomiędzy uczestnikami rynku finansowego. Dotyczy to w szczególności sporów między podmiotami podlegającymi nadzorowi KNF, a odbiorcami świadczonych przez nie usług.

Ostrzeżenia publiczne KNF – garść najważniejszych informacji

UKNF analizuje wszystkie dane wskazujące na możliwość popełnienia przestępstwa. Nie stosuje ona kryteriów, które miałyby uzasadniać zaniechanie czynności sprawdzających oraz analitycznych takich, jak chociażby niewielką szkodliwość. Uwzględnia natomiast wszystkie sygnały oraz skargi, w tym komunikaty otrzymywane od innych organów państwowych takich, jak Krajowa Administracja Skarbowa czy policja, a także od podmiotów nadzorowanych, do których zalicza się między innymi banki i zakłady ubezpieczeń. Prowadzi ona również stały monitoring prasy i mediów elektronicznych, co pozwala na zidentyfikowanie nielegalnego świadczenia usług. Oprócz tego, nadzoruje treść forów internetowych, których tematyka w bezpośredni sposób nawiązuje do giełdy czy inwestycji.

Weryfikacją sygnałów o potencjalnych nieprawidłowościach zajmują się komórki merytoryczne UKNF. Konsekwencję złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury stanowi dokonanie wpisu na listę ostrzeżeń publicznych.

Jakiego rodzaju informacje zawiera rejestr KNF?

Lista ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości informacje na temat nazwy podmiotu podejrzanego o przestępstwo, numerze go identyfikującym (NIP, KRS lub REGON), stosownej prokuraturze zajmującej się daną sprawą, a także przebiegu postępowania.

Czy możliwe jest wykreślenie podmiotu z listy ostrzeżeń KNF?

Do 11 października 2015 roku, przedsiębiorstwo, które zostało wpisane na listę ostrzeżeń KNF, pozostawała na niej na zawsze, bez względu na wynik śledztwa. Możliwe było wyłącznie dopisanie ewentualnego wyroku sądu.

Dzięki zmianie przepisów, możliwe stało się wykreślenie podmiotów z listy ostrzeżeń publicznych w określonych przypadkach. Zalicza się do nich: prawomocną odmowę wszczęcia postępowania prokuratorskiego, umorzenie postępowania karnego oraz wyrok uniewinniający.

Co ważne, KNF nie ma prawa usunąć uniewinnionego podmiotu z własnej inicjatywy – musi on samodzielnie złożyć stosowny wniosek. Dopiero po upływie 10 lat od złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, KNF może usunąć z urzędu wpis oraz wszystkie wzmianki, o jakie został on uzupełniony.Lista ostrzeżeń KNF

Zaszufladkowano do kategorii pogodnefinanse | Dodaj komentarz

Zacznij oszczędzać prąd – będą podwyżki

Opłaty za energię elektryczną stanowią sporą część naszych comiesięcznych obciążeń. Dodatkowo, co roku odnotowujemy podwyżki. Powody bywają różne, np. w 2018 roku cena 1 kW zwiększa się z powodu podwyższonych opłat za emisję CO2, które zostały nałożone na Polskę. Prognozowane jest zwiększenie cen średnio o 0,5-1%, w zależności od operatora. To oznacza, że nasz budżet domowy znów będzie bardziej obciążony. Zastanówmy się, co można zrobić, aby tego uniknąć.

Po pierwsze-energooszczędne odbiorniki prądu

Można stwierdzić, że żarówki energooszczędne to już dzisiaj standard, ale czy na pewno? Zrób przegląd wszystkich żarówek w swoim domu lub mieszkaniu. Może okazać się, że w kilku miejscach pracują jeszcze tradycyjne, stare bańki z żarnikiem.

Podobnie wygląda sprawa z wszelkimi urządzeniami. Mamy w domach sporo smoków pożerających duże ilości prądu i obciążających budżet domowy. Przy nich oszczędzanie energii nie ma racji bytu. Oczywiście wiadomo, że nie wymienimy nagle całego sprzętu. Jednak w przypadku kiedy nadejdzie taka konieczność, warto kupić sprzęt energooszczędny. Niezbędnym minimum są urządzenia z oznaczeniem A+.

Po drugie – zmiana nawyków

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że w zupełnie bezmyślny sposób zwiększamy niepotrzebnie zużycie energii elektrycznej w swoim gospodarstwie domowym. Kiedy nadchodzi podwyżka prądu i rachunki stają się większe, zwykle irytujemy się, ale nie ma to przełożenia na zmianę swoich nawyków. A szkoda, bo oszczędzanie energii może przynieść nam spory zysk i odciążyć nasz budżet domowy nawet o 500-600 zł na rok.

Jest kilka błędów, które popełniają praktycznie wszyscy i które warto skorygować:

  •         Niepotrzebne światło. To dość powszechny problem, czyli zbyt duża ilość niepotrzebnie zaświeconych żarówek. Z jednej strony nie gasimy światła po opuszczeniu pomieszczenia, a z drugiej mamy upodobanie do nadmiernej iluminacji w swoich domach. Wtedy wszędzie włączone są różne, efektowne punkty świetlne. I tak przez wiele godzin, zwłaszcza w porze zimowej. Warto gruntownie przemyśleć korzystanie z tych odbiorników, bo oprócz tego, że świetnie wyglądają, to znacznie obciążają budżet domowy.
  •         Czuwanie urządzeń. Dekoder telewizji satelitarnej, odtwarzacz dvd, wieża hi-fi, klimatyzator, zmywarka, lodówka, kuchenka mikrofalowa, komputer, pralka, radio, piekarnik i kilka innych urządzeń to już zwyczajowe wyposażenie naszych domów. A każde z nich zaopatrzone jest w diodę lub wyświetlacz z godziną, które świecą się zawsze. Przez całą dobę, przez cały rok. Nie zwracamy na to uwagi, nawet kiedy deklarujemy oszczędzanie energii. A w skali roku wszystkie te świecidełka na czuwaniu zużywają prąd warty około 100 zł.
  •         Nikomu niepotrzebna moc. Często mamy w domach urządzenia, które można ustawiać odpowiednio do potrzeb. Niestety przeważnie włączamy je na maksymalną moc, nawet jeśli nie ma takiej potrzeby. Sztandarowym przykładem może być bojler na ciepłą wodę oraz ogrzewanie elektryczne. Aby nie obciążać nadmiernie budżetu domowego, należy dobierać ustawienia do faktycznego zużycia.
  •         Źle dobrana taryfa. To kolejna kwestia, której nie poświęcamy uwagi, a która w prosty sposób pomaga zmniejszyć koszty zużycia energii. Na przykład posiadanie tych ostatnich urządzeń to powód, aby zmienić taryfę na dwustrefową. Dzięki temu w określonych godzinach można korzystać z tańszego prądu. Wtedy warto nagrzewać bojler czy piec kondensacyjny, a także włączać pralkę czy zmywarkę.
  •         Drogi operator. Dla tych, którzy nie zauważyli zmiany, jest ważna informacja. Dziś można zmienić operatora dostaw prądu. Warto więc dobrze przeanalizować swoją dotychczasową umowę i porównać z innymi ofertami.

Te i inne działania, które prowadzą do skorygowania popularnych błędów, ułatwiają oszczędzanie energii i obniżenie rachunków za prąd. Wtedy podwyżki nie będą aż takim dużym obciążeniem dla budżetu domowego.

Zaszufladkowano do kategorii pogodnefinanse | Dodaj komentarz

Czym są pozaodsetkowe koszty kredytu?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o kredycie konsumenckim, za pozaodsetkowe koszty kredytu, a co się z tym wiąże – także pożyczki pozabankowej, uznaje się wszelkiego rodzaju koszty ponoszone przez pożyczkobiorcę w związku z wejściem w życie umowy o kredycie konsumenckim z pominięciem odsetek. Zalicza się do nich prowizje pobierane przez banki i firmy pożyczkowe oraz wydatki, na przykład na ubezpieczenie kredytu. Pozaodsetkowe koszty wliczane są do Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania, która odzwierciedla realny wydatek związany z zaciągnięciem pożyczki.
Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii pogodnefinanse | Dodaj komentarz

Petsitting, grooming i behawioryzm- intratny biznes związany z opieką nad naszymi pupilami

Rynek usług wciąż się zmienia, w zależności od tego jakie zapotrzebowanie można zaobserwować. Stare ekonomiczne twierdzenie głosi, ze to popyt rodzi podaż a nie odwrotnie, więc zgodnie z tą zasadą sektor usługowy bacznie wsłuchuje się w potrzeby konsumentów i na nie reaguje. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii uncategories | Dodaj komentarz

Fundusz inwestycyjny w placówkach bankowych

Fundusz inwestycyjny to świetny sposób na proste i szybkie pomnażanie posiadanego przez siebie kapitału. Postawienie na niego jest w stanie dać ogromne rezultaty. Przy tym nie wymaga on kompletnie żadnej wiedzy z zakresu inwestowania. Wystarczy zatem wpłacić pieniądze i patrzeć jak są one zarządzane w rękach prawdziwych profesjonalistów. Mamy szansę wiele skorzystać i czerpać ogromną radość z takiego podejścia do sprawy. Przy tym taka metoda działania jest niesamowicie efektywna. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii uncategories | Dodaj komentarz

W nowym roku planujemy budżet domowy od nowa

Duża ilość osób słysząc o aspekcie planowania budżetu domowego bez wątpienia dostaje gęsiej skórki bądź wzrusza ramionami. Faktem jest, iż niektórzy buntują się oraz mówią, iż kilka razy próbowali, ale tak naprawdę nigdy nic z tego nie wynikało. Należy mieć na uwadze, że bardzo często mylimy planowanie budżetu z spisywaniem wydatków. To na tej podstawie wyciągają wniosek. W takiej sytuacji zauważą jakie jest to czasochłonne. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii uncategories | Dodaj komentarz

Inwestycja w mieszkanie na wynajem – koszty i analiza rynku

Wiele osób zastanawia się nad zainwestowaniem swoich oszczędności. Wiadomo, że bierne przechowywanie zgromadzonych wolnych środków w skarpecie lub na rachunku podstawowym to zła decyzja. Ich siła nabywcza maleje wraz ze wzrostem cen i inflacją. Warto je więc tak ulokować, aby przynajmniej zachowały swoją wartość nominalną. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii uncategories | Dodaj komentarz

Zdolność kredytowa

Jak wynika z analiz, blisko połowa Polaków ma zaciągnięty kredyt. Najczęściej jest on przeznaczany na pomoc w celu zakupienia nieruchomości. Dochody nasze są w dalszym ciągu na tyle niskie, że niewielką część osób stać za kupno swojego własnego mieszkania, czy też domu za gotówkę. Jednak po kryzysie finansowym banki są dużo ostrożniejsze i nie każdy może liczyć na przyznanie kredytu. Istotnym elementem jest fakt, czy dany klient ma tak zwaną zdolność kredytową. Czym ona tak naprawdę jest i jak ją samemu sprawdzić? Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii pogodnefinanse | Dodaj komentarz