Czym są pozaodsetkowe koszty kredytu?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o kredycie konsumenckim, za pozaodsetkowe koszty kredytu, a co się z tym wiąże – także pożyczki pozabankowej, uznaje się wszelkiego rodzaju koszty ponoszone przez pożyczkobiorcę w związku z wejściem w życie umowy o kredycie konsumenckim z pominięciem odsetek. Zalicza się do nich prowizje pobierane przez banki i firmy pożyczkowe oraz wydatki, na przykład na ubezpieczenie kredytu. Pozaodsetkowe koszty wliczane są do Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania, która odzwierciedla realny wydatek związany z zaciągnięciem pożyczki.

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i niektórych innych ustaw, która weszła w życie w 2016 roku, wprowadziła limit maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytów. To, ile wyniosą, uzależnione jest głównie od tego, na ile miesięcy wzięliśmy pożyczkę. Innym kluczowym czynnikiem jest wysokość zobowiązania. Maksymalne koszty możemy obliczyć korzystając z następującego wzoru: K x n/R x 30%, gdzie K to całkowita kwota pożyczki, n – liczba dni składających się na okres kredytowania, a R – liczba dni w roku.

Zgodnie ze wspólnym stanowiskiem UOKiK oraz Rzecznika Finansowego, oddając całość kwoty przed terminem możemy liczyć na proporcjonalny zwrot wszystkich poniesionych przez nas opłat. Gdy wzięliśmy kredyt na 2 lata, a zobowiązanie uregulowaliśmy po 6 miesiącach, instytucje finansowe nie mogą naliczać odsetek za pozostałe 1,5 roku. Obniżenie całkowitego kosztu kredytu dotyczy również pozostałych opłat wydatków na ubezpieczenie czy prowizji. Nawet gdy prowizja została pobrana jednorazowo na początku okresu kredytowania, możemy domagać się zwrotu jej części.

Instytucje finansowe starają się argumentować, iż opłata prowizyjna nie odnośni się do całego okresu kredytowania, lecz UOKiK oraz Rzecznik Finansowy są innego zdania. W sytuacjach spornych możemy liczyć na pomoc wskazanych instytucji. W czasie rozwiązywania kontrowersyjnych sytuacji w sądzie, Rzecznik Finansowy wspiera konsumentów tak zwanymi istotnymi poglądami, czyli ważnymi opiniami uwzględnionymi przez sąd w trakcie orzekania.

Terminowe spłacanie pożyczki jest niezwykle ważne w kontekście ponoszonych kosztów. Nie regulując zobowiązań na czas, pożyczkodawca może obciążyć nas karnymi odsetkami od kredytu. Ich wysokość zależy od wysokości stopy referencyjnej NBP. Do jej wartości należy dodać 5,5 punktu procentowego. Odsetki karne od kredytu wynoszą na chwilę obecną 7%, a maksymalne odsetki za opóźnienie nie mogą przekroczyć dwukrotności ustawowych odsetek, czyli 14%. Oprocentowanie pożyczek jest zatem ściśle powiązane ze stopą referencyjną NBP, która od 2015 pozostaje na poziomie 1,5%.

Ten wpis został opublikowany w kategorii pogodnefinanse. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *