Kredyty Firmowe

Kredyt jest najczęstszym źródłem finansowania dla firm, które wykorzystują go w zasadzie na każdym etapie działalności.  Kredyty firmowe oferowane są głównie przez banki. Każdy z nich ma inną ofertę, ale najczęściej proponowane są kredyty dla nowych firm (na start), kredyty obrotowe oraz inwestycyjne.

kredyty-firmowe

 

Kredyt dla nowo otwartych firm

Przeznaczeniem tego kredytu jest pokrycie potrzeb finansowych przedsiębiorstwa, które dopiero rozpoczyna działalność. Ze względu na duże ryzyko kredytowe banki rzadko udzielają takich kredytów w wysokich kwotach. Zwykle uruchamiają limit w rachunku bieżącym firmy, ale zdarzają się również oferty kredytów ratalnych. W przypadku wysokich kwot kredytu praktykowane jest stosowanie zabezpieczeń np. na nieruchomości.

Kredyt obrotowy dla firm

Jest to kredyt zaciągany przez firmy w celu pokrycia bieżących zobowiązań, wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej i służy zachowaniu płynności finansowej. Tego rodzaju kredyty firmowe udzielane są często w formie odnawialnej linii kredytowej, ale mogą mieć postać także jednorazowej wypłaty środków. W okresie kredytowania zwykle przedsiębiorstwo może wielokrotnie korzystać z kredytu, czyli po spłacie jednej kwoty, można w razie potrzeby zaciągnąć kolejną.

Kredyt inwestycyjny

Kredyty inwestycyjne są udzielane firmom, które potrzebują środków na rozwój np. na zakup maszyn, rozbudowę lub modernizację zakładu, czy też zakup nieruchomości. Bardzo często gdy kredyty takie opiewają na bardzo wysokie kwoty (do kilku milionów złotych) oraz mają długi okres spłaty, wymagają specjalnych zabezpieczeń. W zależności od banku niektóre oferty zapewniają finansowanie inwestycji w 100%, a niektóre tylko częściowo (np. 80% wartości inwestycji).