Lista ostrzeżeń KNF

Komisja Nadzoru Finansowego to organ administracji publicznej powołany w 2006 roku na mocy Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Tworzy ją przewodniczący, dwóch zastępców i pięciu członków. Generowana przez KNF lista ostrzeżeń zawiadamia o podmiotach finansowych podejrzanych o popełnienie przestępstwa.

Najważniejsze kompetencje KNF

  •         podejmowanie działań mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego,
  •         podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych,
  •         podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi i poprawie konkurencyjności rynku finansowego,
  •         uczestnictwo w przygotowywaniu projektów prawnych tworzonych w celu nadzorowania rynku finansowego,
  •         stwarzanie możliwości do polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów, które mogą pojawić się pomiędzy uczestnikami rynku finansowego. Dotyczy to w szczególności sporów między podmiotami podlegającymi nadzorowi KNF, a odbiorcami świadczonych przez nie usług.

Ostrzeżenia publiczne KNF – garść najważniejszych informacji

UKNF analizuje wszystkie dane wskazujące na możliwość popełnienia przestępstwa. Nie stosuje ona kryteriów, które miałyby uzasadniać zaniechanie czynności sprawdzających oraz analitycznych takich, jak chociażby niewielką szkodliwość. Uwzględnia natomiast wszystkie sygnały oraz skargi, w tym komunikaty otrzymywane od innych organów państwowych takich, jak Krajowa Administracja Skarbowa czy policja, a także od podmiotów nadzorowanych, do których zalicza się między innymi banki i zakłady ubezpieczeń. Prowadzi ona również stały monitoring prasy i mediów elektronicznych, co pozwala na zidentyfikowanie nielegalnego świadczenia usług. Oprócz tego, nadzoruje treść forów internetowych, których tematyka w bezpośredni sposób nawiązuje do giełdy czy inwestycji.

Weryfikacją sygnałów o potencjalnych nieprawidłowościach zajmują się komórki merytoryczne UKNF. Konsekwencję złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury stanowi dokonanie wpisu na listę ostrzeżeń publicznych.

Jakiego rodzaju informacje zawiera rejestr KNF?

Lista ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości informacje na temat nazwy podmiotu podejrzanego o przestępstwo, numerze go identyfikującym (NIP, KRS lub REGON), stosownej prokuraturze zajmującej się daną sprawą, a także przebiegu postępowania.

Czy możliwe jest wykreślenie podmiotu z listy ostrzeżeń KNF?

Do 11 października 2015 roku, przedsiębiorstwo, które zostało wpisane na listę ostrzeżeń KNF, pozostawała na niej na zawsze, bez względu na wynik śledztwa. Możliwe było wyłącznie dopisanie ewentualnego wyroku sądu.

Dzięki zmianie przepisów, możliwe stało się wykreślenie podmiotów z listy ostrzeżeń publicznych w określonych przypadkach. Zalicza się do nich: prawomocną odmowę wszczęcia postępowania prokuratorskiego, umorzenie postępowania karnego oraz wyrok uniewinniający.

Co ważne, KNF nie ma prawa usunąć uniewinnionego podmiotu z własnej inicjatywy – musi on samodzielnie złożyć stosowny wniosek. Dopiero po upływie 10 lat od złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, KNF może usunąć z urzędu wpis oraz wszystkie wzmianki, o jakie został on uzupełniony.Lista ostrzeżeń KNF

Ten wpis został opublikowany w kategorii pogodnefinanse. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *