Lokaty

Lokata jest wciąż najpopularniejszym produktem oszczędnościowym oferowanym przez banki. Polega ona na zdeponowaniu w banku określonej sumy pieniędzy na określony czas w celu uzyskania korzyści finansowej w postaci odsetek od kapitału.

Lokata

 

Lokaty bankowe dzieli się przede wszystkim na odnawialne i nieodnawialne. Lokata odnawialna jest automatycznie przedłużana na kolejny okres po upływie określonego w umowie terminu. W przypadku lokaty nieodnawialnej termin jej wygaśnięcia wiąże się z wypłatą wpłaconego kapitału powiększonego o odsetki.

Banki oferują różnego rodzaju lokaty zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw. W ich ofercie najczęściej jednak można spotkać następujące produkty:

  • Lokata terminowa – jest to standardowy rodzaj lokaty, której czas trwania może wynosić od 1 miesiąca nawet do kilku lat, a środki mogą być objęte oprocentowaniem stałym lub zmiennym. Kapitalizacja odsetek w przypadku tej lokaty następuje po zakończeniu okresu, na jaki została założona, w związku z czym wcześniejsze zerwanie lokaty terminowej najczęściej wiąże się z utratą prawa do odsetek.
  • Lokata progresywna – właściciel tej lokaty ma większą swobodę dysponowania kapitałem. Zwykle polega to na tym, że w przypadku wcześniejszego zerwania lokaty nie traci się prawa do odsetek za okres oszczędzania. Odsetki jednak są progresywne, co oznacza, że z każdym kolejnym miesiącem oszczędzania są one większe, co zachęca do jak najdłuższego utrzymywania lokaty.
  • Lokata strukturyzowana – w przypadku tej lokaty wpłacone środki są dzielone pomiędzy standardową lokatę terminową i inny, bardziej ryzykowny instrument inwestycyjny np. koszyk akcji. Jest to bardziej ryzykowna forma pomnażania pieniędzy, która jednak umożliwia osiągnięcie wyższych zysków.
  • Lokata rentierska – przeznaczona dla najbogatszych klientów banku, którzy składając wysokie depozyty mogą liczyć na wypłatę odsetek w stałych odstępach czasu przed upływem terminu lokaty.
  • Lokata internetowa – jest to lokata umożliwiająca właścicielowi kapitału samodzielne lokowanie środków przy pomocy bankowości internetowej.

Najkorzystniejsze lokaty bankowe są zwykle oferowane dla nowych klientów banku. Warto jednak śledzić najnowsze oferty banków, sprawdzając choćby aktualny ranking lokat w internecie.