Produkty Pozabankowe

Produkty finansowe kojarzone są głównie z bankami, ale przecież wiele z nich oferowanych jest również przez firmy z sektora pozabankowego. Do firm takich należą m.in. firmy pożyczkowe, firmy ubezpieczeniowe, czy też fundusze inwestycyjne.

Produkty Pozabankowe

 

Pożyczki gotówkowe

Zgodnie z polskimi przepisami pozabankowe instytucje finansowe oferujące pożyczki gotówkowe powinny być spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkami akcyjnymi. Mogą one udzielać pożyczek w oparciu o przepisy o kredycie konsumenckim. Obecnie największą grupę takich instytucji stanowią firmy pożyczkowe, oferujące tzw. pożyczki internetowe (chwilówki online). Pożyczki pozabankowe to również pożyczki ratalne oraz pożyczki społecznościowe.

Ubezpieczenia

Usługi finansowe oferowane przez firmy ubezpieczeniowe dotyczą przede wszystkim obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, ale także całego wachlarza ubezpieczeń majątkowych i osobowych, takich jak ubezpieczenie na życie, czy też ubezpieczenie mieszkania. Obecnie firmy ubezpieczeniowe coraz częściej oferują także produkty inwestycyjne, zwykle w postaci funduszy inwestycyjnych.

Fundusze inwestycyjne

Mogą je oferować towarzystwa funduszy inwestycyjnych TFI, czyli instytucje finansowe specjalizujące się w lokowaniu środków pieniężnych zebranych od swoich klientów (nazywanych uczestnikami funduszu) w papiery wartościowe lub inne instrumenty rynku pieniężnego. Działalność TFI regulowana jest przez Ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Inwestowanie w fundusze wiąże się z wyższym ryzykiem, ale jednocześnie też daje możliwość większego pomnożenia kapitału, niż jak jest to w przypadku lokat bankowych.